Badania lekarskie wysokościowe to grupa badań z zakresu medycyny pracy, gdzie wymagane są dodatkowe badania lekarskie (w tym psychotesty).

Badania wysokościowe są badaniami kompleksowymi, które dają pełne uprawnienia do wykonywania prac na wysokościach. Jesteśmy w stanie wykonać wszelkie wymagane badania (niezbędne do wydania uprawnień do pracy na wysokościach) w ciągu jednego dnia.

Badania wysokościowe - w ich skład wchodzą następujące konsultacje medyczne:

  • konsultacje okulistyczne
  • konsultacje laryngologiczne
  • konsultacje neurologiczne

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. Dz.U. Nr.69,poz. 332. widnieje kwalifikacja:

a) Praca na wysokości do 3 metrów

b) Praca na wysokości powyżej 3 metrów

c) praca na głębokości poniżej 3 metrów

W przypadku pracowników których wiek przekroczył 50 rok życia -  badania wysokościowe wykonywane są corocznie.

Przeciwwskazania do pracy na wysokościach:

  • wady wzroku, które wymagają stałego korzystania ze szkieł korekcyjnych (okularów) - nie dotyczą noszenia soczewek kontaktowych.
  • przyczyny neurologiczne (na przykład padaczka)