Szczepienia ochronne dla Pracowników

przeciwko wybranym chorobom zakaźnym

 

Celem naszych działań jest bezpieczeństwo Pracowników w każdych warunkach wykonywanych działań pracowniczych poprzez zapobieganie chorobom zakaźnym w formie szczepień.

 

Szczepienia ochronne dla pracowników

Choroby zakaźne to problem powszechny, jednak są sytuacje w których zagrożenie wzrasta np. w związku z wykonywanym zawodem.

Jedyną naprawdę skuteczną formą profilaktyki są wówczas szczepienia.

Jest to bardzo skuteczna, a zarazem bezpieczna forma profilaktyki zapewniająca wieloletnią odporność organizmu.

Należy pamiętać, że ochrona ta jest często wymagana przepisami prawnymi i względami bezpieczeństwa pracowników, ze względu na charakter pracy w narażeniu na czynniki zakaźne i niebezpieczeństwo zakażenia drogą kropelkową, pokarmową lub przez skaleczenie w trakcie wykonywanych obowiązków służbowych.

Odporność po zaszczepieniu jest często długoterminowa, uodparnia na kilka, kilkanaście lat, a w przypadku niektórych chorób nawet na całe życie.

 

Rola pracodawcy w ochronie zdrowia pracowników

Biorąc pod uwagę obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudnienia pracowników na stanowiskach na których może dojść do zaistnienia sytuacji w której wzrasta ryzyko zakażenia chorobami zakaźnymi pojawia się zagadnienie szczepień ochronnych.

Jest to o tyle istotne że z punktu widzenia prawa, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej ochrony życia i zdrowia pracowników oraz ich rodzin, ponieważ część chorób może być dalej przekazywanych poza miejscem pracy na rodzinę oraz osoby postronne.

Zgodnie z aktualnymi przepisami Kodeksu Pracy odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy leży po stronie pracodawcy.

Zobowiązany jest on do stworzenia analizy zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy.

Analiza ta winna posłużyć stworzeniu odpowiedniej ochrony zdrowia i życia pracowników.

Pracodawca jest zobowiązany do przekazania informacji o potencjalnych zagrożeniach w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach i przy wykonywanych pracach.

Pracodawca w ten sposób odpowiada za podejmowanie działań ochronnych i zapobiegawczych w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń.

Podstawę prawna stanowi Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 8 września 2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy Dz.U. 2016 poz.1066 www.isap.sejm.gov.pl

 

Finansowanie szczepień ochronnych

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi szczepienia ochronne wykonywane pracownikom zatrudnionym lub podejmującym pracę na określonych stanowiskach są szczepieniami finansowanymi w całości przez pracodawców zgodnie z ustawą z dnia 5 drudnia 2008 r. - Dz. U. 2008 nr 234 poz. 1570.

Wyjątek stanowi szczepienie przeciw WZW typu B pracowników wykonujących zawód medyczny.

 

Zalecane szczepienia

Według ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi to pracodawca lub podmiot zlecający wykonanie prac ma zadanie poinformować pracownika lub osobę wykonującą powierzone prace o rodzaju zalecanych szczepień ochronnych.

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych jest tworzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów, a jednocześnie rozszerzony o wytyczne Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Światowej Organizacji Zdrowia w szczególności do osób wykonujących obowiązki służbowe poza granicami kraju.

Więcej informacji znajdą Państwo w poniższych ustawach oraz w trakcie kontaktu z naszą placówką.

Polecane dokumenty źródłowe:

  1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz. U. 2008 nr 234 poz. 1570 www.isap.sejm.gov.pl

  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie wykazu czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymagane od pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności.

  3. Wykaz szczepień ochronnych według wykazów Światowej Organizacji Zdrowia wynikających w pracy w środowisku o możliwym potencjalnym zagrożeniu zakażeniem chorobami w szczególności dotyczących osób podejmujących część działań zawodowych poza granicami kraju (np. w formie delegacji)

 

Profilaktyka szczepień

W ramach placówki wykonujemy szczepienia ochronne adresowane do pracowników na wszystkich stanowiskach pracy.

Szczepienia te mogą być wykonane po wcześniejszym przebadaniu pacjenta zakwalifikowanego do szczepień.

Szczepienia profilaktyczne w zależności od umowy z Pracodawcą wykonujemy w placówce medycznej lub po zbadaniu warunków technicznych w siedzibie Pracodawcy – szczepienia w zakładzie.

 

Wybrane szczepienia zalecane pracownikom

1. Wirusowe zapalenie wątroby typu A - (powszechnie znane jako żółtaczka pokarmowa) do zakażenia najczęściej dochodzi drogą pokarmową, poprzez spożycie skażonego wirusem pożywienia lub wody, a także przez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną. Choroba ta rozwija się skrycie i prowadzi do marskości wątroby, a nawet śmierci.

2. Wirusowe zapalenie wątroby typu B - żółtaczka wszczepienna jest najczęstszą wirusową chorobą wątroby. Wirus WZW typu B jest 100 razy bardziej zakaźny niż HIV. Jest to drugi po tytoniu czynnik rakotwórczy. Możliwość wystąpienia ostrego zapalenia wątroby (w zależności od przebiegu wysoka 50% śmiertelność) i marskości wątroby.

3. Tężec - to ostra choroba zakaźna występująca na całym świecie. W przypadku tężca nawet drobne skaleczenie może doprowadzić do śmierci. Laseczka tężca w formie zarodnikowej czai się wiele lat w glebie, kurzu oraz w wodzie. Do zakażenia dochodzi poprzez zanieczyszczenie rany ziemią, nawozem, kurzem lub innym ciałem obcym zanieczyszczonym zarodnikami tężca, najczęściej zardzewiałym narzędziem w miejscu pracy.

Szczepienie zalecane we wszelkich zakładach, gdzie ryzyko zranienia jest wysokie.

4. Tężec + Błonica - szczepionka skojarzona. Tężec jak wyżej natomiast błonica - choroba przenoszona drogą kropelkową pomiędzy pracownikami. Groźna choroba bakteryjna powodująca zapalenie górnych dróg oddechowych, ze względu na podobieństwo do anginy czasem błędnie rozpoznawana. Źle leczona prowadzi do zmian zapalnych trzustki, wątroby i serca może prowadzić nawet do zgonu.

5. Dur brzuszny- ogólnoustrojowa choroba bakteryjna wywołana pałeczkami Salmonelli Typhi, która może prowadzić nawet do zgonu. Główne drogi zakażenia to picie skażonej wody i spożywanie skażonej żywności, bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, kontakt z wszelkimi nieczystościami w miejscu pracy.

6. Kleszczowe zapalenie opon mózgowych – to ciężka choroba centralnego układu nerwowego wywołana zakażeniem wirusowym przenoszonym przez kleszcze. Do infekcji dochodzi przez zakażonego kleszcza ale również drogą pokarmową przez picie surowego mleka kozy czy krowy będącej nosicielką tego wirusa. Zachorować może każdy i w każdym wieku. Najczęściej chorują osoby pracujące przy produkcji roślin oraz osoby podejmujących prace w lasach, parkach i ogrodach.

7. Grypa – zachorowanie przenoszone głównie drogą kropelkową i bezpośredni kontakt z osobami chorymi lub przedmiotami dotykanymi przez te osoby. Zalecane dla wszystkich pracowników. Znaczny wzrost zachorowalności w miesiącach jesienno-zimowych. Skuteczność szczepień sięga nawet 70-90% u zdrowych osób poniżej 65 roku życia. Szczepienie zmniejsza ryzyko powikłań pogrypowych, ogranicza transmisję wirusa w otoczeniu. Należy pamiętać że szczepienie zabezpiecza na okres do 6 miesięcy. Należy powtarzać corocznie. Sama szczepionka jest produkowana tylko przez wybrane koncerny na dany sezon grypowy stąd jej wysoka skuteczność.

8. Cholera i biegunki podróżnych – choroby zakaźne przewodu pokarmowego, których przyczyną jest spożycie pokarmu lub wody skażonej bakterią przecinkowca cholery czy salmonellą- zarażenie możliwe przez brudne ręce, muchy, owoce morza mające kontakt ze skażoną wodą. Zalecane dla pracowników branży spożywczej, przetwórstwa handlu i usług oraz służb sprzątających.

9. Wścieklizna – groźna choroba zakaźna wywołana pogryzieniem lub zadrapaniem przez zwierzę drapieżne lub domowe będące jej nosicielem. Do zakażenia może dojść także w wyniku aspiracji wirusa drogami oddechowymi w postaci drobin kurzu i odchodów chorych zwierząt np. w pomieszczeniach typu stajnie, chlewnie, ubojnie czy jaskinie. Choroba bardzo niebezpieczna, prowadzi zwykle do szybkiego zgonu.

10. Żółta febra (żółta gorączka) – to bardzo niebezpieczna choroba przenoszona przez komary na kontynencie afrykańskim oraz w wybranych rejonach Ameryki Południowej oraz Ameryki Łacińskiej wraz z Karaibami. Zabezpieczenie polega na podaniu szczepionki przeciwko żółtej febrze minimum 10 dni przed wyjazdem. Obecnie szczepienie wykonuje się jednorazowo z odpornością wieloletnią, utrzymującą się nawet na całe życie. Najczęściej dotyczy pracowników udających się na delegacje do rejonów zagrożenia.

11. Zakażenia meningokowe - choroba o podłożu bakteryjnym, przekazywana drogą kropelkową od innych osób. Nosicielem tych bakterii może być każdy, do zakażenia dochodzi w trakcie prac w większej liczbie osób w zamkniętych pomieszczeniach typu hale, stołówki, windy, sale wykładowe, toalety. Mogą wywołać sepsę, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, często prowadzą do poważnych następstw i śmierci. Choroba przekazywana drogą kropelkową o wysokiej zakaźności.

12. Odra, świnka, różyczka – szczepionka skojarzona, przeciwko trzem niebezpiecznym wirusom. Choroby przenoszone drogą kropelkową o wysokiej zakaźności w miejscach pracy, rozrywki, domu. Choroby o przebiegu uzależnionym od zjadliwości wirusa, zdolności obronnych systemu immunologicznego pacjenta. Mogą powodować poważne następstwa. Świnka – zapalenie przyusznic, ucha środkowego, niedosłuch i głuchotę. Odra – stan zapalny narządów miednicy, zapalnie pęcherza moczowego, najądrza, jąder. Różyczka – zakażenie w sposób szczególny niebezpieczne dla kobiet w ciąży.

13. Pneumokoki – choroba bakteryjna przenoszona przez bakterie zwane pneumokokami w sposób kropelkowy. Nosicielem tych bakterii może być każdy. Do zakażenia dochodzi drogą lotną w trakcie prac w większej liczbie osób w zamkniętych pomieszczeniach typu hale, stołówki, windy, sale wykładowe, toalety. Pneumokoki mogą wywołać zapalenie płuc, osierdzia i mięśnia sercowego a także zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, często prowadzą do poważnych następstw i śmierci. Choroba przekazywana drogą kropelkową na duże odległości.

14. Japońskie zapalenie mózgu - bardzo groźna choroba wirusowa przenoszona przez komary. Dotyczy pracowników wysyłanych na delegację lub do prac zleconych na obszarze Azji południowo-wschodniej. Wirus rozprzestrzenia się za pośrednictwem komarów – może powodować zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych a nawet zapalenie mózgu, śpiączkę i zgon.

 

Wszystkie wykonywane szczepienia są odnotowywane w odpowiedniej książeczce szczepień. W wypadku osób wykonujących obowiązki również poza granicami kraju zalecamy wydanie Międzynarodowej Książeczki Szczepień wraz z adnotacją medyczną w języku polskim oraz łacińskim.

 

Standardowo wizyta ze szczepieniem pracownika zawiera badanie lekarskie, wpis do dokumentacji medycznej, wykonanie iniekcji zgodnie z zasadami aseptyki i higieny.

 

Certyfikacja szczepień dla pracowników

Szczepienia są wykonywane przez certyfikowanego lekarza medycyny rodzinnej Tomasza Bury w ramach posiadanej akredytacji Międzynarodowego Centrum Szczepień Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

Lekarz posiada aktualny certyfikat i zgodę na wykonywanie szczepień przyznawany przez Państwowy Inspektorat Sanitarny (SANEPID) oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, a także dokłada wszelkich starań w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie szczepionych pracowników.